Ano ang Palliative Care

ANO ANG PALLIATIVE CARE?

Pinapalawak ng palliative care ang prinsipyo ng hospice care sa mas maraming populasyon na maaaring makinabang mula sa pagtanggap ng ganitong uri ng pangangalaga nang mas maaga sa kanilang sakit. Ang aming palliative care program o CPR ay isang bagong modelo ng pangangalagang pangkalusugan na naghahatid ng isang antas ng pag-aalaga na wala dati. Ito ay isang pre-hospice service para sa mga pasyenteng na-diagnosed na may malalang kondisyon tulad ng congestive heart failure, (stage 4) cancer, COPD, at demensya. Para ito sa isang sandali sa buhay ng pasyente kapag ang traditional strategies at palliative strategies ay parehong mahalaga sa pasyente. Hindi tulad ng hospice care kung saan ang pasyente ay tumanggi sa agresibong paggamot kapalit ng ginhawa, sa aming palliative care program (CPR) walang partikular na paggamot ang ibinukod mula sa pagsasaalang-alang kasama ang opsyon sa agresibong paggamot.

Ang aming mga tipikal na palliative care na pasyente ay patuloy sa agresibong paggamot ngunit kasabay nito ay susuportahan ng aming CPR team upang i-manage ang mga epekto at kirot habang nasa bahay at umiiwas sa hindi kinakailangang pagpapa-ospital. Habang lumalala ang sakit ang pasyente ay maaaring pumili na umasa sa higit pang ginhawa at palliative care. Habang patuloy na lumalala ang karamdaman, ang palliative care ay maaaring humantong sa hospice care. Anuman ang yugto ng sakit, nagbibigay ang aming programa ng pinakamahusay na antas ng pangangalaga at pinahuhusay ang kalidad ng buhay ng pasyente.

PAANO GUMAGANA ANG PALLIATIVE CARE?

Karaniwang nagpapatuloy ang agresibong paggamot sa pasyente ng aming palliative care (CPR) habang sinusuportahan siya ng aming serbisyo sa tahanan upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagpapa-ospital at nagbibigay ng pamamahala sa kirot at sintomas. Nagtatakda ang aming team ang isang komprehensibong plano ng aksyon na direktang may kaugnayan sa medikal na diyagnosis ng pasyente, kasama na ang edukasyon batay sa ebidensya tungkol sa sakit at medical prognostication tungkol sa kurso ng mga opsyon sa sakit at paggamot.  

Ikinonekta namin ang pasyente at ang kanyang caregiver sa mga community resources.  Ang aming serbisyo ay nagbibigay din ng praktikal at emosyonal na suporta para sa mga caregiver pati na rin upang masigurado ang pinaka-angkop na pangangalaga para sa pasyente. Ang aming serbisyo ay saklaw ng Medicare at karamihan ng Pribadong Insurance.

ANONG MGA SERBISYO ANG IBINIBIGAY?

Ang aming team ay may, doktor, nurse, social worker at support staff na makikipagtulungan sa doktor ng pasyente. Naglalaan kami ng pagbisita ng nurse at pagkonsulta sa pamamagitan ng telepono sa isang sertipikado ng board na nars. Naglalaan kami ng access sa triage 24 oras sa isang araw at 7 araw sa isang linggo.

Naglalaan kami ng pagbisita ng aming social worker sa pmamagitan ng aming social services na tumutulong para suportahan ang kapwa ang pasyente at caregiver. Ang aming team ay naglalaan ng patuloy na koordinasyon ng pangangalaga sa PCP at Specialists.