Boluntaryo

MGA OPORTUNIDAD NG BOLUNTARYO

Ang proseso sa pagpili ng boluntaryo sa Continuum ay nagsisimula sa isang aplikasyon at isang interview, na kung saan ang mga potensyal na boluntaryo ay maaaring magpahayag ng kanilang personal na layunin, pagiging available, interes at talento. Ang mga boluntaryo ay maingat na ini-screen sa pamamagitan ng pagtingin sa kanilang kriminal na background, ulat sa kanilang sasakyan, at mga persoanl na reference upang masiguro na ang mga pasyente namin ay nasa ilalim ng pinakamagandang pangangalaga

ANG MGA OPORTUNIDAD NA MAKAPAGSILBI AY MAAARING KASAMA ANG:

Pangangalaga sa nasa hustong gulang na pasyente Pet Therapy team Vigil volunteers Mga boluntaryo para sa mga nangungulila Suportang administratibo Mga espesyal na Proyekto

Ang mga kakayahan nang aming mga boluntaryo ay tinukoy ayon sa bahagi ng kanilang serbisyo sa loob ng Tanggapan ng Boluntaryo. Nag-aalok kami ng napakaraming mga oportunidad sa aming mga boluntaryo upang mapabuti ang kanilang kakayahan at antas ng pagiging kagalingan. Mag-iiba ang mga oportunidad sa lokasyon ng lugar ng serbisyo at maaaring mangailangan ng karagdagang pagsasanay. Kung handa ka nang mangako na maagmahal ng totoo at pangalagaan ang aming mga pasyente, gusto naming makarinig mula sa iyo.

Para sa higit pang impormasyon, pakisagutan ang maiksing form sa ibaba.

MAG-APPLY NGAYON

Sumali sa amin upang matulungang mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng aming mga pasyente at kanilang mga pamilya.