Continuum Care
Hospice Foundation

THE CONTINUUM CARE
HOSPICE FOUNDATION

ANG CONTINUUM CARE HOSPICE FOUNDATION

Ang Continuum Care Hospice Foundation ay isang independiyenteng 501 (c) (3) charitable organization na nakatuon sa pag-iipon ng pondong kailangan upang matulungan ang hospice at palliative care na mga pasyente. Ang Foundation ay ganap na pinamamahalaan ng isang pangkat ng mga boluntaryong nag-aalaga at marurunong na staff na nag-ipon ng pondo at nagbuo ng kamalayan sa komunidad bilang suporta sa mga pasyenteng terminally ill at sa kanilang mga pamilya.

Ang Continuum Care Hospice Foundation ay nagbibigay ng pondo para sa mga pambihirang pangangailangan ng aming mga pasyente at pamilya na umaabot lampas sa hangganan ng tradisyunal na hospice benefit. Maaaring masaklaw ng funding interbensyon mula sa huling hiling para sa isang tahimik na pagdiriwang ng anibersaryo, tulong sa pagbayad ng mga utility bill o pagsagot sa mga gastos sa paglalakbay upang dalhin ang isang malayong kapamilya sa tabi ng pasyente. Kabilang sa mga partikular na programa ang aming Make a Wish na programa, mga special bereavement na programa at mga programang pang-edukasyon sa mga komunidad na pinaglilingkuran namin.

ANG MAKE A
WISH FUND

Tulungan ang terminally ill na mabuhay ng pinaka kumportable at pangangalaga.

HILING KO… NA MAKASAKAY SA ISANG HOT AIR BALOON. ILUBOG ANG AKING MGA PAA SA DAGAT SA HULING PAGKAKATAON. NA MAKITANG MAGLARO ANG PABORITO KONG FOOTBALL TEAM NG ISANG HULING LARO. NA MAKITANG IKASAL ANG AKING ANAK NA BABAE. NA MAKITA SI WILLIE NELSON SA ISANG CONCERT.

 

Kung kailangan man ng pasyente ng air conditioner upang makapagpahinga nang kumportable sa bahay, o tulong sa pagbabayad ng renta o mga grocery bill, handa ang Continuum Care Hospice Foundation at sabik na tumulong sa mga life essential sa anumang posibleng paraan.

Kasama sa ilang halimbawa:

MGA GROCERY/PAGKAIN DAMIT KAGAMITAN RENTA/MORTGAGE MGA KASANGKAPAN COBRA ASSISTANCE  ASSISTIVE DEVICES REPAIR